Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος

Τραχώνων Δ. Αλίμου

Σχετικά

   Κατά τό ἔτος 1953, ὅταν ἄρχισε νά δημιουργεῖται ὁ συνοικισμός τῆς περιοχῆς Τραχώνων Ἁλίμου, ἡ εὐσέβεια τῶν πρώτων κατοίκων ἀνήγειρε μικρό ναό τιμώμενο ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπαγόταν ὡς παρεκκλήσιο στόν ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως.
    Μέ βασιλικό διάταγμα τοῦ 1956, συνεστήθη ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Τραχώνων, ἡ ὁποία μαζί μέ τόν ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Καλαμακίου περιελάμβανε ὁλόκληρο τόν σημερινό Δῆμο Ἁλίμου καί μεγάλο τμῆμα τοῦ Δήμου Ἁγίου Δημητρίου.
    Μετά ἀπό ἐπίπονες προσπάθειες, ἡ Κτηματική Ἑταιρεία τοῦ Δημοσίου παραχώρησε στήν Ἐνορία, τό 1983, τόν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ παλαιοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, στόν ὁποῖο τό 1984 ἄρχισε νά ἀνεγείρεται ὁ σημερινός νέος μεγαλοπρεπής καί διώροφος ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
    Οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ὁλοκληρώθηκαν τό 1991, τά δέ ἐγκαίνια τελέστηκαν ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κυρό Ἀγαθάγγελο στίς 4 Ἰουνίου τοῦ 1992, ἑορτή τῆς θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.
   Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 27η Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.